காணொளி

தயாரிப்பு வீடியோ

இன்பெர்டெக் சத்தம் ரத்து ஹெட்செட் UB815 தொடர்

இன்பெர்டெக் சத்தம் ரத்துசெய்யும் ஹெட்செட் UB805 தொடர்

இன்பெர்டெக் கால் சென்டர் ஹெட்செட் UB800 தொடர்

இன்பெர்டெக் கால் சென்டர் ஹெட்செட் UB810 தொடர்

Inbertec Noise Cancelling Contact Headset UB200 தொடர்

Inbertec Noise Cancelling Contact Headset UB210 Series

UB815 UB805 தொடர்பு மைய திறந்த அலுவலக சோதனைகளுக்கான Inbertec AI இரைச்சல் ரத்து ஹெட்செட்

பயிற்சி தொடர் ஹெட்செட் கீழ் கேபிள்

எம் தொடர் ஹெட்செட் கீழ் கேபிள்

RJ9 அடாப்டர் F தொடர்

U010P MS குழுக்கள் இணக்கமான USB அடாப்டர் ரிங்கருடன்

UB810 பெர்ஃபெஷனல் கால் சென்டர் ஹெட்செட்